NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om E20 till motorväg

Regionfullmäktige 27 november 2012

15.16 Regionen ska skriva till regeringen om att hela E20 ska bli motorväg

(Ärende 11) Rosie Rothstein med flera (FP) har föreslagit att Västra Götalandsregionen tydligt ska uttala att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard. Motionärerna vill dessutom att regionstyrelsen ska skriva till regeringen om Västra Götalandsregionens ställningstagande med krav på att E20 prioriteras i kommande infrastrukturplaner.

Regionfullmäktige beslutade efter en närmare två timmar lång debatt att bifalla motionen. Beslutet avgjordes genom votering. 76 ledamöter röstade för att bifalla motionen. 72 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag att motionen skulle anses besvarad.

Regionutvecklingsnämnden bedömde tidigare i höst att de insatser som hittills gjorts i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren till viss del tillgodoser syftet med motionen. Bland annat har man tagit fram planer för en fortsatt utbyggnad av E20 och träffat infrastrukturministern. Genom att bifalla motionen anser dock majoriteten av fullmäktiges ledamöter att detta inte är tillräckligt utan önskar med dagens beslut ett tydligare ställningstagande i E20-frågan.

Motion Votering E20 Rosie Rothstein

Program
12 av 19
Publicerad
tisdag 27 november 2012