NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 8 juni 2015

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

Kommentarer:

Mötet öppnas kl. 09.30

Program
3 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015