NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om inrättande av sjukhusberedning

Regionfullmäktige 8 juni 2015

7. Avslag på motion om sjukhusberedning för Dalslands sjukhus

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en beredning under regionfullmäktige ska undersöka Dalslands sjukhus framtida möjligheter.
Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen enligt regionstyrelsens förslag. Styrelsen hänvisar till presidiet i fullmäktige som på en remiss svarat att de är positiva till egna beredningar men att det är andra delar av organisationen än regionfullmäktige som ansvarar för frågan.

Beslutet avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 14 emot, 1 ledamot avstod och 1 deltog inte i voteringen.

Heikki Klaavuniemi (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Kommentarer

Kl 10.16

Beslut enligt förslag

Votering

Program
7 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015