NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 8 juni 2015

Sammanträde med regionfullmäktige den 8-9 juni 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider - Måndagen den 8 juni

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

http://vgregion.media.fnf.nu/43/regionfullmaktige_9_juni_2015/">Tider - Tisdagen den 9 juni

http://vgregion.media.fnf.nu/43/regionfullmaktige_9_juni_2015/">Se tisdagen här.

Kl 08.45 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.00 Sammanträdet startar

Utdelning av Kulturpriset 2015

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2015


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 42-2015


 3. Delårsrapport mars 2015 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 12-2015 (separat tryck)


 4. Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter

  Diarienummer RS 1436-2013


 5. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016

  Diarienummer RS 66-2015


 6. Medgivande till kommunalförbundet Svensk luftambulans om anskaffning av ersättningshelikopter samt borgen

  Diarienummer RS 3274-2014


 7. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om inrättande av sjukhusberedning

  Diarienummer RS 3505-2014


 8. Dag 1 kl 13.00

 9. Förslag till budget 2016

  http://www.vgregion.se/budgetforslag2016">http://www.vgregion.se/budgetforslag2016

  Diarienummer RS 11-2015 (separat tryck)


 10. Anmälan av inkomna motioner


 11. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2015


 12. Valärenden (utdelas vid mötet)

  - Valberedningens förslag till val

  Diarienummer RS 3-2015

Program
9 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015