NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Policy för arbete med mänskliga rättigheter

Regionfullmäktige 8 juni 2015

4. Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter

Regionfullmäktige antog Policy för mänskliga rättigheter. Regionstyrelsen fick också i uppdrag att implementera principerna i policyn i kommande strategi- och policydokument.

Policyn ska stärka Västra Götalandsregionens kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-5-maj/">Läs mer i tidigare pressmeddelande från regionstyrelsen

Kommentarer

Kl 10.10

Beslut enligt förslag

Program
5 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015