NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärende 5-6

Regionfullmäktige 8 juni 2015

5. Fullmäktiges sammanträdestider 2016

Regionfullmäktige beslutade att under 2016 sammanträda den 2 februari, 12 april, 10 maj, 13-14 juni, 20 september, 10-11 oktober den 29 november. Sammanträdena startar klockan 09.30. När sammanträdena pågår under två dagar startar mötet dag två klockan 09.00.

Kommentarer

Kl 10.10

Beslut enligt förslag


6. Medgivande till kommunalförbundet Svensk luftambulans om anskaffning av ersättningshelikopter samt borgen

Regionfullmäktige godkände Svensk Luftambulans köp av en ambulanshelikopter.

Syftet är att förbättra patientsäkerheten och säkra driften och kontinuiteten för ambulanshelikoptrarna i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Den extra helikoptern ska fungera som reserv när ordinarie helikoptrar är på service eller har tekniska problem.

Svensk luftambulans är ett kommunalförbund mellan landstingen i Västra Götaland, Dalarna och Värmland. Kommunalförbundets uppgift är att se till att infrastrukturen för ambulanshelikopterverksamheten finns, och bemannar med piloter. Medlemmarna bemannar helikoptrarna med medicinsk personal samt ser till att det finns helikoptrar för verksamheten.

Den nya helikoptern beräknas kosta 65 miljoner kronor och ska finansieras av kommunalförbundet via lån. Kostnaden för reservhelikoptern delas mellan medlemmarna och för VGR innebär det att driftskostnaderna minskar med drygt två miljoner kronor per år.

Förutom att godkänna köpet godkände fullmäktige också lån för finansieringen, att gå i borgen för Svensk Luftambulans samt att det tecknas ett samverkansavtal om hur en framtida avveckling av helikoptern ska gå till.

Landstingen i Värmland och Dalarna har fattat motsvarande beslut.

Kommentarer

Kl 10.12

Beslut enligt förslag

Program
6 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015