NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Efter ajournering

Regionfullmäktige 8 juni 2015

Kl. 10.20 - Uppehåll i sammanträdet

Efter en överläggning mellan de politiska gruppledarna beslutade presidiet om paus fram till 13.00 då budgetdebatten startar. Övriga beslutsfrågor inklussive valärenden avhandlades utan större debatt på förmiddagen. Nu återstår två punkter på dagordningen, budgetdebatten och anmälan av inkomna motioner. Dessutom återstår utdelningen av Västra Götalandsregionens kulturpris som sker 13.00 på tisdagen den 9:e juni.

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 08 juni 2015