Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 13 juni 2016

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 13 juni 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Måndag 13 juni

10.00-12.00 Sammanträdet börjar (Ev. frågor och interpellationer. Övriga beslutsärenden)

12.00-13.00 Lunch

13.00- Budgetärendet startar

19.50 Sammanträdet ajourneras

Tisdag 14 juni

09.00-12.00 Sammanträdet fortsätter

12.00-13.00 Lunch

13.00 - Sammanträdet fortsätter

http://vgregion.media.fnf.nu/54/regionfullmaktige_14_juni_2016/1">Klicka här för att se tisdagens program

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-04058


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 2016-02127


 3. Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-03132 (separat tryck)


 4. Programdirektiv för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och upphandling av kärnsystem

  Diarienummer RS 2016-03692


 5. Uppsägning av avtal för Samrehab Mark-Svenljunga

  Diarienummer RS 2016-03031


 6. Revidering Krav och kvalitetsbok för VG Primärvård 2017

  Diarienummer RS 2016-03767


 7. Revidering Krav och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2017

  Diarienummer RS 2016-00379


 8. Harmonisering av ersättningsnivåer och regelverk kring glasögonbidrag för barn

  Diarienummer RS 2016-02805


 9. Överlåtelse av del av fastigheten Borås Samariten 4 genom fastighetsreglering för bussterminal vid Borås lasarett

  Diarienummer RS 2016-03397


 10. Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-03757


 11. Kriterier för annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

  Diarienummer RS 2016–03801


 12. Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar

  Diarienummer RS 2016-01307


 13. Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter

  Diarienummer RS 2016-01308


Dag 1 kl. 13.00:

 1. a) Budget 2017

  Diarienummer RS 2016-02311 (separat tryck)

  Länk: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Budget/Partiernas- budgetforslag-for-2017/">http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Budget/Partiernas-

  budgetforslag-for-2017/


  b) Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2017

  Diarienummer RS 2016-03073


 2. Anmälan av inkomna motioner


 3. Anmälningsärenden


 4. Valärenden

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

  - Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)

Huvudområden

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Dag 1

- Inledande gruppledardebatt

- Övergripande budgetdebatt

- Personalfrågor

- Rättighetsfrågor

- Folkhälsa

- Regionutveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning, turism)

- Kollektivtrafik

- Kultur

- Miljö

Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 19.50 fortsätter debatten dag 2, men efter övriga rubriker.


Dag 2

- Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter

- Hälso- och sjukvård

- Patientnämnderna

- Fastigheter

- Regionservice

- Övrigt

- Ev. fortsatt debatt från dag 1

Program
1 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016