Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering Krav och kvalitetsbok för VG Primärvård 2017

Regionfullmäktige 13 juni 2016

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom VG Primärvård måste följa. Revideringen innebär bland annat förändringar när det gäller krav på bemanning av läkare och fast sjuksköterskekontakt och villkoren för kväll- och helgöppna mottagningar.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa krav- och kvalitetsboken med tillhörande bilagor för VG Primärvård att gälla från och med första januari 2017.

Beslut: enligt förslag

Reservation: (SD) till förmån för eget yrkande

Program
6 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016