Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 13 juni 2016

3. Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen - koncernresultatet i balans

Västra Götalandsregionens delårsrapport för det första kvartalet 2016 mars visar ett totalt överskott på 621 miljoner kronor för koncernen som helhet. Det är 787 miljoner mer än budgeterat för perioden. Prognosen för hela året är ett överskott på runt 455 miljoner kronor.

De positiva resultaten för första kvartalet gäller främst verksamheterna inom regional utveckling och de koncerngemensamma verksamheterna men även Närhälsan och Folktandvården. De flesta akutsjukhusen fortsätter ha negativa resultat men beräknas kunna hålla sig inom de tillåtna underskott på 210 miljoner kronor som regionfullmäktige fattade beslut om i detaljbudgeten.

Totalt är resultatprognos för akutsjukhusen 2016 ett underskott på 271 miljoner kronor. Det är 61 miljoner mer än det tillåtna underskottet för året. Det arbete som påbörjades under hösten 2015, fortsätter enligt de beslutade planerna. Vid behov kommer planerna att kompletteras.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten mars 2016 och att sjukhusens styrelser vid behov ska genomföra fler åtgärder för att nå målen i detaljbudgeten. Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar att göra undantag för Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus när det gäller målet att uppnå ekonomisk balans till november 2016 samt att Kungälvs sjukhus får möjlighet att ha ett underskott för 2016 på högst 25 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Reservationer: (S). (V) och (SD) tillförmån för yrkande från (V).

Program
3 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016