NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering Krav och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2017

Regionfullmäktige 13 juni 2016

Inför 2017 har Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab för vårdgivare reviderats. I Krav- och kvalitetsboken beskrivs de regler som vårdgivare inom Vårdval Rehab måste följa. Revideringen innebär bland annat att kraven för filial och mottagningsbesök utanför rehabmottagning har utvecklats.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa krav- och kvalitetsboken med tillhörande bilagor för Vårdval Rehab att gälla från och med första januari 2017.

 Beslut: enligt förslag

Program
7 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016