Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-11

Regionfullmäktige 13 juni 2016

8. Samma glasögonbidrag för alla mellan 0 och 19 år

Sedan den 1 mars i år har barn och ungdomar mellan 8 och 19 år rätt att få ett statligt bidrag till glasögon och linser på 800 kronor. I Västra Götaland har dock barn upp till och med 15 år redan sedan 2012 haft möjlighet till ett glasögonbidrag på maximalt 500 kronor per glas. Det statliga bidraget är högre än Västra Götalandsregionens bidrag och täcker inte åldrarna 0 - 7 år.

Regionfullmäktige beslutade att de generella bidragsreglerna och ersättningsnivåerna harmoniseras och blir desamma för alla barn och ungdomar mellan 0 och 19 år det vill säga 800 kronor för glasögon och linser.

Beslut: enligt förslag

9. Överlåtelse av del av fastigheten Borås Samariten 4 genom fastighetsreglering för bussterminal vid Borås lasarett

Fastighetsreglering för bussterminal vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås

Västra Götalandsregionen och Borås Stad byter mark med varandra så Borås stad kan förbättra trafiksituationen kring bussteminalen och bland annat ska byggas ut för att kollektivtrafiken ska kunna öka. I samband med ombyggnationen mister sjukhuset 16 parkeringsplatser vid terminalen. Dessa kommer dock att ersättas med 19 p-platser på ett annat ställe i anslutning till sjukhuset.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsregleringen med Borås Stad.

Beslut: enligt förslag

10. Regionfullmäktiges sammanträdestider 2017

Regionfullmäktige fattar innan sommaren varje år beslut om tider för nästa års sammanträden.

Regionfullmäktige beslutade att sammanträda följande dagar under år 2017:

  • 31 januari
  • 4 april
  • 16 maj
  • 12-13 juni
  • 19 september
  • 23-24 oktober
  • 21 november.

Sammanträdena börjar kl. 09.30 och att sammanträdet dag två vid tvådagarssammanträde börjar klockan 09.00.

Beslut: enligt förslag

11. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Information om när regionfullmäktiges sammanträden sker, var man kan få information om dagordningen och var man kan få det justerade protokollet ska annonseras i lokala medier. Det står i kommunallagen. Syftet med annonseringen är att nå så många invånare som möjligt med informationen om fullmäktiges sammanträden och beslut.

Regionstyrelsen föreslår nu att fullmullmäktige fattar beslut om kriterierna för annonseringen, ett beslut som ska fattas varje mandatperiod. Jämfört med tidigare är det ingen förändring av själva kriterierna men i och med förändringarna på mediemarknaden föreslår styrelsen att framöver annonsering i Markbladet medan annonseringen i Melleruds nyheter avslutas.

Kriterierna för annonseringen innebär att annonserna ska nå minst 60 procent av hushållen i varje kommun i Västra Götaland samt att tidningarnas utgivningsort finns i Västra Götaland, att utgivningen sker minst en gång i veckan och att tidningen är av dagstidningskaraktär.

Annonsering ska enligt förslaget ske i följande tidningar: Ale-Kuriren, Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalsläningen, Falköpings Tidning, Göteborgs Posten, Hjo-Tidning, Härryda-Posten, Lysekils-Posten, Mariestads tidning, Markbladet, Metro Göteborg, Nya Lidköpings tidning, ST-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Läns Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, Skövde Nyheter, Strömstads tidning, TT-ELA, Ulricehamns Tidning och Västgöta-Bladet.

Beslut: enligt förslag

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016