Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Uppsägning av avtal för Samrehab Mark-Svenljunga

Regionfullmäktige 13 juni 2016

5. Avtalet för Samrehab Mark-Svenljunga sägs upp

Regionfullmäktige beslutade att säga upp avtalet om Samrehab i Mark-Svenljunga.

Bakgrunden till förslaget är att den plan som styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, antagit om utvecklingen av verksamheten i Skene. Enligt planen ska strokevården framöver samlas till sjukhuset i Borås. Detta förändrar behovet av resurser för länssjukvårdsrehabilitering i Skene. De förändrade förutsättningarna gör att SÄS-styrelsen föreslår att avtalet med Samrehab ska sägas upp. Diskussioner har påbörjats med Samrehabs övriga ägare om hur avtalet kan avvecklas i förtid, men senast under år 2018.

Regionfullmäktige beslutade även att uppmana primärvårdsstyrelsen att se efter om det går att starta verksamhet inom Vårdval Rehab i Mark och Svenljunga.

Beslut: enligt förslag

Reservation (S) till förmån för ett eget yrkande.

Program
5 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016