Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motioner - Ärenden 12-13

Regionfullmäktige 13 juni 2016

12. Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar

Jan Alexandersson med flera (V) föreslår i en motion en utredning om hur Västra Götalandsregionen kan installera fler laddstolpar för laddning av elbilar.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som syftar till detta och regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

13. Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter

Inga-Maj Krüger med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens ska se över behovet av att montera laddstolpar vid flertalet av regionens fastigheter och att söka bidrag från Naturvårdsverket för denna investering.

I Västra Götalandsregionen pågår flera aktiviteter som ligger i linje med detta. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Program
9 av 16
Publicerad
måndag 13 juni 2016