Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 4-5

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige

Justerade avtal och bolagsordning för Sahlgrenska Science Park (ärende 4)

Sedan regionfullmäktige beslutade att bli en av delägarna av Sahlgrenska Science Park 2015, har en del mindre ändringar gjorts i aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ändringarna i aktieöverlåtelseavtalet, aktieägaravtalet och bolagsordningen. Ändringarna innebär bland annat att Göteborgs universitet får möjlighet att skjuta till medel till Sahlgrenska Science Park genom att köpa tjänster av verksamheten.

Västra Götalandsregionen äger Sahlgrenska Science Park tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers.

Beslut: enligt förslag

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden 2015 (ärende 5)

Regionfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet för styrelserna till de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland för verksamhetsåret 2015.

Genom samordningsförbunden samarbetar Västra Götalandsregionen med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och kommunerna i Västra Götaland för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt.

Beslut: enligt förslag

Program
5 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige