Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av ...

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö besvarad (ärende 18)

Socialdemokraterna Alex Bergström och Karin Engdahl föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket snabbt ska sätta igång med utbyggnaden av dubbelspåret i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Lidköping. Finansieringen ska ske med medel ur den regionala planen samt med hjälp av andra finansiärer, till exempel Västtrafik och kommunerna. Motionärerna vill även påbörja planeringen inför en elektrifiering av Kinnekullebanan mellan Lidköping och Gårdsjö.

Regionfullmäktige ansåg motionen besvarad och hänvisar till regionutvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens yttranden. Enligt dessa pågår det redan arbeten i linje med motionärernas intentioner. Förslagen är planerade att hanteras utifrån den ordning man kommit överens om för genomförande av den regionala transportinfrastrukturplanen.

Kl. 14.33

Beslut: enligt förslag

Program
19 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige