Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 20-22

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige

20. Anmälningsärenden

 

21. Valärenden

  • Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Sven Olsson (MP)
  • Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)
  • Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 

22. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige