Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om skillnader i förskrivning av NOAK-läkemedel och Waran

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige

Fördjupad analys av skillnader i förskrivning av blodförtunnande läkemedel. Bifall till S-motion (ärende 14)    

I en motion till regionfullmäktige har Ann-Christine Andersson (S) föreslagit att Västra Götalandsregionen ska göra en fördjupad analys av skillnader i förskrivning av nyare och äldre blodförtunnande läkemedel. En ny typ av blodförtunnande läkemedel finns på marknaden, så kallade NOAK-läkemedel. Enligt Andersson ger de nya läkemedlen möjlighet till en högre livskvalitet. Förskrivningen av de olika läkemedlen skiljer sig åt mellan olika geografiska områden i Västra Götaland och Andersson vill att Västra Götalandsregionen utreder vad som är orsaken till skillnaderna. Det görs redan idag uppföljningar av förskrivningarna men Andersson anser att det behövs en djupare analys.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en analys enligt motionens intentioner.

Kl. 13:38

Beslut: enligt förslag

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige