Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att begära en rapport i syfte att klargöra om N2-metoden

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige

Avslag på motion - N2-metoden införas inte i den regionala tandvården (ärende 10)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en rapport för att ta reda på om N2-metoden kan användas i den regionala tandvården. N2 är ett metod som kan användas vid rotfyllning.

Regionfullmäktige avslog motionen eftersom Västra Götalandsregionen bör följa de nationella riktlinjerna som ges av Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De rekommenderar inte några andra material och metoder än de som idag används för rotfyllning i Västra Götalandsregionen.

Beslutet avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för avslag och 14 röstade för bifall till motionen.

Kl. 11.37

Beslut: enligt förslag

Votering

Program
10 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Teckenspråkstolkad 20 september 2016 Regionfullmäktige