Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

Regionfullmäktige 19 september 2017

Regionfullmäktige antar ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” ("Strategiska vägval"), vilket innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

”Strategiska vägval” är en plan för hur Västra Götalandsregionen ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå målet i Klimatstrategin för Västra Götaland. Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”Strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

De fyra fokusområdena är: Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara/resurseffektiva produkter/tjänster och sunda/klimatsmarta bostäder/lokaler. Inom dessa återfinns bland annat följande satsningar:

Accelererad omställning till fossilfria bränslen

Främja hållbart lantbruk

Design för en hållbar livsstil

Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Beslut: enligt förslagLäs pressmeddelande

Program
13 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017