Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 19 september 2017

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare.

Motion av Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum.

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård.

Motion av Jeanette Olsson (S) om utredning av självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom.

Motion av Karin Engdahl (S) om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever.

Motion av Hanne Jensen (S) om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans.

Motion av Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland.

Program
21 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017