Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kompetensutveckling och ökad attraktionskraft för regionen

Regionfullmäktige 19 september 2017

18. Arbete med kompetensutveckling för medarbetare i VGR pågår (16:24)

Kerstin Brunnström och Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta rutiner för hur man regelmässigt lyfter möjligheterna att ge Västra Götalandsregionens, (VGR), medarbetare kunskap och inspiration.

Enligt flera remissinstanser pågår ett arbete för att ge medarbetarna i Västra Götalandsregionen kompetensutveckling. Kunskapsutbyte, deltagande i möten och konferenser främjas. Bland annat finns VGR Akademin vars uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som görs.

Beslut: enligt förslag S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Kerstin Brunnström Karin Engdahl

Program
19 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017