Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-12

Regionfullmäktige 19 september 2017

11. Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda (14:35)

Regionfullmäktige antog i maj 2014 bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) samt det äldre reglementet pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). Vissa av bestämmelserna behöver närmare regleras vad gäller omfattning och tillvägagångssätt. Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar.

Regionfullmäktige antar tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda.

Beslut: enligt justerat förslag

12. Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus (14:36)

Revisorskollegiet vill ha egna avgränsade lokaler för Revisionsenheten i nya Regionens hus i Göteborg och i Skövde och har bett om en omprövning av den placering de fått. Revisorskollegiet menar att revisionens krav på självständighet och oberoende för granskningsverksamheten inte är förenlig med det tänkta gemensamma arbetssättet i de nya kontorshusen.

Koncernkontorets bedömning är att sekretesskänsliga frågor kan hanteras inom de miljöer som skapas i de nya kontorshusen. Bland annat genom tillgång till avskilda rum och säker förvaring av fysiska dokument. Med dessa åtgärder bedöms Revisionsenhetens ärenden kunna hanteras inom de nya kontorens aktivitetsbaserade arbetssätt.

Regionfullmäktige svarar revisorskollegiet att Revisionsenhetens placering i nya Regionens hus i Göteborg och Skövde kvarstår.

Beslut: enligt förslag

13. Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja arbeta heltid (14:36)

Ärendet utgår

Program
14 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017