Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om sprututbytesprogram

Regionfullmäktige 19 september 2017

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2014 föreslagit att Västra Götalandsregionen på nytt lyfter diskussioner om sprututbytesprogram med bland annat Göteborgs stad samt att Västra Götalandsregionen verkar för att på prov införa ett sprututbytesprogram för att senare utvärdera om man ska fortsätta med detta program.

En förstudie har gjorts och resultatet visar att det finns förutsättningar att starta verksamheter på fyra orter i länet (Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde) men att vissa frågor återstår att utreda.

Inom kort planeras ett ärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med förslag om uppdrag för att fortsätta utredningen för att klargöra obesvarade frågeställningar med syfte att starta sprututbytesverksamheter i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad, då arbete pågår enligt motionens intentioner.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Göteborg Heikki Klaavuniemi Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Borås Göteborgs stad

Program
17 av 23
Publicerad
tisdag 19 september 2017

Regionfullmäktige 19 september 2017