Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 24 oktober 2017 på Kulturhuset, Stationsgatan i Skövde

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Utdelning av parasportstipendier 2017, klockan 13.00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om vårdskador

Interpellation av Anders Strand (SD) om skenande kostnader inom naturbruksverksamheten

Interpellation av Christer Ahlén (S) om initiativ till att korta väntetider vid Skaraborgs sjukhus

Fördelning av omställningskostnader för avveckling respektive utveckling av naturbruksförvaltning

Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – ny förbundsordning

Redovisning av partistödets användning 2016 och utbetalning av partistöd 2018

Motion av Egon Frid (V) med flera om att påverka bankernas kontanthantering

Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Anmälningsärenden

Information

A. Utdelning av parasportstipendier 2017 kl. 13.00

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan. (som du hör innan mötets början)

Program
1 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017