Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att påverka bankernas kontanthantering

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Egon Frid (V), med flera, föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att värna kontanthanteringen på landsbygden och vara en aktiv samarbetspartner till Länsstyrelsen i att bevaka och påverka frågan.

Inom ramen för det Regionala Serviceprogrammet arbetar redan i dag regionutvecklingsnämnden tillsammans med Länsstyrelsen med att stödja och stimulera tillgången till kommersiell och offentlig service i landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland. Kontanthanteringen på landsbygden är nära kopplat till detta uppdrag. Huvudansvaret för grundläggande betaltjänster ligger på Länsstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom det Regionala Serviceprogrammet.

Beslut: enligt förslagV resvererar sig till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet Egon Frid

Program
12 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017