Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om belysning av att bedriva verksamheten på Lundby sjukhus i egen regi.

Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus Staffan Setterberg (KD) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.

Fråga från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om kommande vårdöverenskommelse innebär slutet på långa köer och fortsatta besparingar.

Fråga från Hanne Jensen (S) till ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Brandt (M) om vårdöverenskommelse utifrån nämndens mål och inriktningsdokument.

Fråga från Peter Legendi (S) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om sexuella trakassareier och övergrepp.

Fråga från Karin Engdahl (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om den moderata sjukvårdspolitiken.

Fråga från Egon Frid (V) till servicenämndens ordförande Peter Hermansson (M) om ersättningen för sjukresor även ska omfatta parkeringsavgifter.

Fråga från Eva Olofsson (V) till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M) om dubblad OB-ersättning till alla som jobbar natt i vården.

Fråga från Jan Alexandersson (V) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om satsning på hästanläggning på Axevalla.

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Frågestund Karin Engdal Eva Olofsson Janette Olsson Jan Alexandersson Ann-Christine Andersson Egon Frid Håkan Linnarsson Hanne Jensen Peter Legendi

Program
3 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017