Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ny förbundsordning

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) sedan 2016 då kommunalförbundet bildades. Nu har det konstaterats att det behövs en revidering av förbundets förbundsordning. De flesta förändringar är av mindre art förutom punkt 15 lån, borgen mm. Förändringen är att det belopp KSA får låna upp, 600 miljoner kronor, ändras till ”600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå”. Detta lån ska finansiera de ambulansflygplan som håller på att upphandlas och som beräknas levereras de kommande åren.

KSA:s finansiering har behandlats av medlemmarnas ekonomidirektörer. Dessa har kommit fram att det sannolikt är fördelaktigast att medlemmarna lånar KSA pengarna för att finansiera flygplanen än att låna i bank.

Regionfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen och att VGR lånar ut 100,2 miljoner kronor i 2015 års prisnivå jämte index till KSA för finansiering av ambulansflygplan under förutsättning att övriga medlemmar i KSA fattar motsvarande beslut.

Beslut: enligt förslag

Program
10 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017