Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fördelning av omställningskostnader för naturbruksförvaltning

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Sedan några år tillbaka pågår en omställning av naturbruksskolor i regionen. Utvecklingen har varit positiv i den mening att antalet sökande elever ökat mer än bedömt, att alla lärare är behöriga, studieresultaten har ökat, skolorna är fossilfria och att kostnaderna för omställningen är lägre än vad som bedömdes 2015.

I naturbruksstyrelsens detaljbudget för 2017 begärdes resurstillskott för att fortsätta omställningen av skolverksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Beredningen har kommit fram till att av det redovisade behovet för omställningsåtgärder är 31,7 miljoner kronor kostnader för avveckling och 14,5 miljoner kronor kostnader för utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att naturbruksstyrelsens avvecklingskostnader om 31,7 miljoner kronor finansieras av regionstyrelsen och att naturbruksstyrelsen får avropa ytterligare 9,7 miljoner kronor utöver de tidigare beslutade 22 miljoner kronor för avvecklingsåtgärder 2017.

Dessutom beslutar regionfullmäktige att utvecklingskostnaderna finansieras av både moderförvaltningen och regionutvecklingsnämnden 2017. Moderförvaltningen står för 8,9 miljoner kronor och regionutvecklingsnämnden står för 5,6 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslagS reserverar sig till förmån för eget yrkande

Naturbruk skolor

Program
8 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017