Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. Med den införs en ny sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

För FVM pågår upphandling av ett kärnsystem som en viktig del i arbetet. Praktiskt sker detta genom att VGR genomför upphandlingen för egen räkning och på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR att delta i upphandlingen.

Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om slutligt förfrågningsunderlag i upphandlingen av kärnsystem och att regionstyrelsen får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av kärnsystem.

Regionfullmäktige noterar informationen om pågående arbete inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag

Program
9 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017