Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 24 oktober 2017

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

Motion av Marjan Garmroudi (V) om kombinationsbiljetter kulturevenemang - kollektivtrafik

Motion av Patrik Silfverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) om ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer.

Inkomna motioner

Program
14 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017