Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - beslut om fastställande av planen

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige

Regeringen har fattat beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen för åren 2018–2029 vilket innebär att den ekonomiska ramen för länsplanerna är fastställd. Regionfullmäktige ska, enligt direktivet, fastställa länsplanen senast två månader efter att regeringen har beslutat om de definitiva ramarna. Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lyfts nu för fastställande till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige fastställer Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut: enligt justerat förslag

Miljö Transportinfrastrukturplan

Program
7 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige