Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för ...

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Tolkförmedling Väst som bedriver språktolktjänster, Avancerad strålbehandling som driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans som bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2017. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna. Västra Götalandsregionen bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att:

* Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

* Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

* Årsredovisningen för kommunalförbundet för Svensk Luftambulans godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

* Notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljats ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse

Beslut: enligt förslag

Årsredovisning

Program
14 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige