NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige

Motion av Magnus Harjapää (SD) om att regionfullmäktige beställer en utredning baserat på "Scope 3", som säkerställer att Västra Götalandsregionens miljö och klimatarbete inte bara får en positiv lokal påverkan utan även ska ge globala miljövinster.

Motion av Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) om att det införs telefontider på finska i sjukvårdsupplysningen 1177 och att unga föräldrars behov med stärkt språkstöd uppmärksammas och det delas ut adekvat information som till exempel ovannämnda språkpaket på BVC till nyblivna föräldrar med finska som ett av språken i familjen.

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää Inkomna motioner Miljöpartiet Soili Brunberg Satu Rekola Miljö Information

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Teckenspråkstolkad 19 juni 2018 Regionfullmäktige