Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budget 2021 - Ärenden 5-6

Regionfullmäktige 9 juni 2020

5. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

De styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har lämnat ett gemensamt budgetförslag för år 2021 och plan för 2022–2023. Johnny Magnusson (M) berättar att det kommer att presenteras ett kompletterande budgetförslag i november.

Sverigedemokraterna och Demokraterna har lämnat egna budgetförslag för samma tidsperiod.

Regionfullmäktige beslutar att anta de styrande partiernas budgetförslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet.

6. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer för 2021

Regionfullmäktige beslutar att revisorernas regionbidrag för 2021 ska vara samma som 2020 års regionbidrag på 25,3 miljoner kronor med en uppräkning motsvarande uppräkningen för nämnder och styrelser 2021.

Budget

Program
7 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020