Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen

Regionfullmäktige 9 juni 2020

Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen

Carina Örgård och Billie Karlsson (V) har i en motion föreslagit ett förtydligande av uppdraget för verksamheten i Västra Götaland att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen framkommer att barnen och dess vårdnadshavare behöver mer stöd än barnavårdscentralerna (BVC) kan erbjuda och motionen fokuserar särskilt på de barn med en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse samt barn som varit med om skrämmande händelser.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda resurstillsättning, utbildningsbehov samt behov av nyrekrytering för att möta behoven av psykologisk bedömning och behandling hos barn i åldersgruppen 0–5 år.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Bille Karlsson Psykisk hälsa Barn

Program
23 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020