Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras

Regionfullmäktige 9 juni 2020

Motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras

Motionären vill att koncernkontoret får i uppgift att följa upp hur minoritetslagen efterlevs, se över om minoritetsspråken finns tillgängliga på 1177 och Närhälsan online samt att se över om det finns broschyrer på minoritetsspråken.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motion Socialdemokraterna Malin Sjunneborn Lagar & regler Minoriteter Rättigheter

Program
26 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020