NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om psykiatrisk förvaltning

Regionfullmäktige 9 juni 2020

Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk förvaltning

Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att utreda möjligheten att koncentrera all specialistpsykiatrisk vård under en förvaltning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Bo Antonsson Magnus Harjapää Psykisk hälsa

Program
20 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020