NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa en medicinsk riktlinje för rektusdiastaspatienter

Regionfullmäktige 9 juni 2020

Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa en medicinsk riktlinje för rektusdiastaspatienter

Motionärerna beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom Västra Götalandsregionen med motiveringen att det inte finns evidens för att operation hjälper vid tillståndet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Inga-Maj Krüger Rektusdiastas

Program
24 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020