Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021

Regionfullmäktige 9 juni 2020

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till rehabenheterna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab, Krav- och kvalitetsboken 2020.

Beslut: enligt förslag med tillägg i en not på sidan 56 att gälla även utbildad språktolk.

Vårdval Covid-19 Rehabilitering

Program
9 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Regionfullmäktige 9 juni 2020