Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige

Motionärerna vill att en utredning ska visa hur stor skillnaden i ersättning skulle bli vid användande av ACG-poäng enligt nuvarande system, jämfört med ersättning baserad på i huvudsak befolkningsdata såsom ålder, kön och socioekonomisk belastning. De vill även att det utreds åtgärder för att förändra ersättningssystemet för att undvika ekonomisk manipulering.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag.

Motion Mariette Risberg Demokraterna ACG

Program
12 av 21
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige