Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om borttagande av dolda nummer

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige

Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda om dolda telefonnummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

Det finns för- och nackdelar med att vårdgivarens telefonnummer syns vid uppringning. Fördelen är att patienten vet att vårdgivaren har försökt att nå denne och kan återkomma. Motionärerna lyfter också problematiken i att det kan upplevas som otryggt att bli uppringd från ett dolt nummer. Orsaken till att samtal från vården ringer med dolt nummer är för att upprätthålla patientsekretessen.

Regionfullmäktige bifaller motionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda om dolda nummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Håkan Lösnitz Inga-Maj Krüger Dolda nummer

Program
14 av 21
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige