Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige

1. Revisorskollegiet - Val av revisor till nytt Samordningsförbund Skaraborg. Ulla Göthager.

Valberedningens förslag till val

2. Ersättare i regionstyrelsen. Angela Fast Torstensson (M) och platsen för (S) vakant tillsvidare.

3. Ersättare i Patientnämnden i Göteborg (Utgår)

4. Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden. Ny ledamot och tillika vice ordförande NN (S)

5. Ledamot och ersättare i regionutvecklingsnämnden. Ny ledamot Henrik Lernfelt (SD) och ersättare Stefan Eliasson (SD), Olle Engström (SD) och Martin Johansson (V)

6. Ersättare i kollektivtrafiknämnden. Moez Dharsani (S)

7. Ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Fredrik Palmkvist (SD)

8. Ersättare i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beatrice Orrenvade (SD)

9. Ledamot och ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ledamot, tillika ordförande, Gustaf Josefson (M)

10. Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

11. Ledamot i styrelsen för Skaraborg sjukhus. Malin Pettersson (V)

12. Ledamot i styrelsen för Habilitering och Hälsa. Ann-Sofie Hellvard (V)

13. Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet Skaraborg. Ersättare Sebastian Clausson (S) och ledamot från (M) vakant tillsvidare.

14. Ledamot i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård. Ledamot Simon Hultström (M) och ersättare Marie Sjödin (M)

15. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Fredrik Brandberg (SD) och platsen för (MP) vakant tillsvidare.

16. Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg. Sonny Hellström (S)

17. Nämndeman i Kammarrätten i Jönköping. Daniel Persson (SD)

18. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg. Kent Östergren (S), Maritha Dyfverman (SD), Jessica Martinsson (SD), Beryl Andreasson (KD), Carina Andersson (C), Marco Fredin (D), Carina Israelson (M) och vakant (L)

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond (Utgår)

Beslut: enligt förslag.

Val

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige