Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om behov av regional filmstrategi

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige

Motionärerna vill att en regional filmstrategi tas fram i syfte att ytterligare stärka filmproduktionen i Västra Götaland.

Koncernkontorets bedömning är att filmområdet är prioriterat i strategier, uppdrag och pågående insatser. En regelbunden dialog mellan beställare och utförare, utifrån redan prioriterade områden bedöms vara bättre och ett mer flexibelt sätt för att stärka Västra Götaland som filmregion.

Beslut: enligt förslag att motionen är besvarad. Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande om bifall. Sverigedemokraterna hade ett tilläggsyrkande som röstades ner. Partiet reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till tilläggsyrkande.

Motion Socialdemokraterna Kultur Bijan Zainali Film

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Teckenspråkstolkad 22 september 2020 Regionfullmäktige