Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation: det psykiatriska omhändertagandet?

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Interpellation av Carina Örgård (V) Vad vill du med det psykiatriska

omhändertagandet i regionen?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057355

Vänsterpartiet Interpellation Psykiatri

Program
3 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021