Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Pensionsmedelsportföljen 2021

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Avskiljning av likvida medel från likviditetsförvaltningen till pensionsmedelsportföljen 2021

Under 2020 antog regionfullmäktige en finansiell strategi för Västra Götalandsregionen och 8 miljarder kronor av överskottslikviditeten avskildes till en pensionsmedelsportfölj. Regionfullmäktige har även antagit riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen anger bland annat de finansiella målen för Västra Götalandsregionen, varav ett omfattar pensionsmedelsförvaltningen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Pension

Program
7 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021