Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 17-19

Regionfullmäktige 18 maj 2021

17. Anmälan av inkomna motioner

18. Anmälningsärenden

19. Valärenden - Valberedningens förslag till val

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Inkomna motioner Val

Program
15 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021