Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Västkuststiftelsen är enligt arkivlagen likställd med en myndighet när det gäller handlingars offentlighet eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen tillsammans utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande över stiftelsen.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021