Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Västra Götaland

Andelen hållbara resor ska fortsätta att öka och den långsiktiga ambitionen är att alla resor ska vara hållbara. Det är det övergripande målet i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under en femårsperiod. Huvudinriktningen för programmet är en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken och det hållbara resandet. Fram till år 2025 är målet att återta de nivåer och andelar som rådde innan pandemin gällande den samlade andelen kollektivtrafik-, gång- och cykelresor, antalet utförda kollektivtrafikresor samt marknadsandelen för kollektivtrafiken.

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-18-maj-2021/

Program
6 av 16
Publicerad
tisdag 18 maj 2021