Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-12 Inkomna motioner, anmälnings- och valärenden

Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

10. Anmälan av inkomna motioner (13 juni kl. 17:10)

Motion av Tomas Brandberg (SD) anmäls om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget

Beslut: enligt förslag. Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning.

Sammanträdet avslutades 13 juni kl. 17:13.

Inkomna motioner

Program
13 av 13
Publicerad
tisdag 13 juni 2023